Mentis Medikal - Oxygen - Nitrogen - Ozone - Hydrogen Generators

Mentis Gelişmiş Gaz Sistemlerine Hoş Geldiniz

Mentis Mühendislik 2007'den bu yana dünya çapında 116'dan fazla tesis kurmuştur, Bu tesisler Hidrojen üretimi, Oksijen üretimi, Azot üretimi ve Ozon üretimi için yerinde gaz sistemleridir.

Mentis, yüksek kaliteli endüstriyel gazlar (örneğin hidrojen tesisleri, oksijen tesisleri ve azot tesisleri ve ozon tesisleri gibi) ve aynı zamanda teknik gazların arıtılması ve geri kazanılması ve atık gazların geri kazanımı için uygun maliyetli, güvenilir ve yerinde üretim tesisleri kurmaktadır. Tesislerimiz her sektörde geniş bir yelpazede kullanılabilir.

read more

Etkili ve Güvenilir Çözümler

Daha iyi çözümler için bizimle bir fikir edinin

Optimizasyon / Modernizasyon

Verimlilik Potansiyelini Artırın

Performans Garantili Sözleşmeler

Sürekli Başarınıza Hoş Geldiniz

Yerinde Proje Desteği

Uzmanların sizin için çalışmasına izin verin

En Düşük Enerji ile En Yüksek Saflık

Mentis, En Düşük Enerji Tüketimi ile En Yüksek Saflıkta Üretimi Sağlıyor

Avantajlar

Oksijen veya Azot Üretmek İçin En Ucuz Yol

Kendi oksijen gazınızı veya azot gazını en düşük elektrik tüketimiyle üretin

Hızlı Geri Kazanım

Yatırımızın geridönüşünü hızlı bir şekilde geri kazanın

Güvenilirlik ve Maksimum Verimlilik

Sertifikalı Hizmet Süresi ve Güvenilir Satış Sonrası Hizmeti

Ürünler

Sektörel Çalışmalar

Bloglar

1) At??k Su / Kanalizasyon Ar??tma

Dünya çap??nda, tatl?? su talebindeki istikrarl?? art???? ve h??zl?? kentle??me ve ekonomik geli??me nedeniyle kullan??labilir do??al kaynaklar??n tükenmeye devam etmesi, mevcut rezervler üzerinde artan bir bask?? olu??turuyor. Su, k??ymetli ve giderek azalan bir meta. K??tl??k sorununun üstesinden gelmek için dünyan??n daha sürdürülebilir, etkili su ve at??k su yönetimi uygulamalar??na ve teknolojilerine ihtiyac?? var. At??k su biyolojik ar??tma i??lemi, ask??da kat??lar?? toplamak, organik olanlar?? çözmek ve organik maddeyi stabilize etmek için mikroorganizmalar?? kullan??r.

read more

1) Kauçuk / Lastik ??malat?? Lastik

üretim alan??ndaki nitrojen en önemli varl??klardan biridir - kürleme sürecindeki lastik kürleme presleri. Kürleme, lasti??e nihai ??eklini ve s??rt desenini vermek için kullan??l??r. Kauçu??un ve vulkanize edici ajanlar??n kimyasal olarak çapraz ba??lanmas??n?? içerir ve elastomerik bir lastikle sonuçlan??r. Kauçuk üretiminde de ayn?? amaçla azot uygulan??r. Esnek bir inert gaz olan azot, sistem bas??nc??n?? istenilen seviyede tutar.

read more

Bize ulaşın

Anlamak Başarının anahtarıdır

0

40 Ülke

Dünyanı her noktasında 40 ülke ile çalışarak güç ve tecrübe kazandık.
0

116 Tamamlanmış Proje

6 kıtada 116 farklı proje ile Kimya, Medikal ve Endüstriyel alanlarda ismimizi duyurduk.
0

15 Yıllık Tecrübe

15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile en iyi performansı alacaksınız.
0

10 Distribütör

Dünyanın her noktasında global servis ve satış temsilcileri.

Distribütörler